-11-
"האימאם אלמהדי נאסר מוחמד אל-ימאני
24 - רבי'אל-אחיר - 1442 הלוח המוסלמי
09 - דצמבר - 2020 שנה אזרחית
09:01 בבוקר
(על פי לוח השנה הרשמי של מכה – סעודיה )
________וירוס קורונה והכרזה על נס ריפוי ללא חיסון או תרופה.

בשם אלוהים הרחמן והרחום
מאת משרתו ושליחו של אלוהים נאסר מוחמד לכל האנשים, הוי אנשים אני האימאם מהדי נאסר מוחמד אני לא רק שליחו של אלוהים על תימן אלא ח'ליף של אלוהים בכל העולם, נשבע באלוהים אין כל הבדל מבחינתי בין תימני לסיני.

למנהיגי האנושות ומקבלי ההחלטות בעמיהם, ולכל מי שהגיע לבגרותו מבני אדם; ערבים והלא -ערבים; המוסלמים והכופרים, הקשיבו שתבינו את האמת שנחשוף בפניכם וזהו דיבור נחרץ, ולא דבר לצון :
אני נשבע באלוהים האחד והיחיד והכופה לא יודע לי על חיסון ותרופה מרפא ללבבות והדרכה ורחמים למאמנים מעונשו של אלוהים עד אינך מבקש תפילה זו . ללא כל יהירות כנגד שליחו של אלוהים אל-מהדי נאסר מוחמד, מתפלל ונכנע לאלוהים במילים שחושפות את הצרה מעליכם (וירוס קורונה ) עם המילים הבאים:

"אדוננו עשינו עוול לעצמנו ואם לא תסלח לנו ותרחם עלינו אנו נהיה בין המפסידים", לאחר חזרה בתשובה יאמרו: "אלוהים, אני עבדך אשאלך בזכות שאין אֵל מאשר אתה ובזכות רחמיך שכתבתה על עצמך ובזכות גדולת נָעִים שביעת רצונך אשר גדולה מנָעִים גן-עדנך, תרפא אותי מייסורי קורונה או הסר זאת מעליי, ואנו מאמינים במִקְרָאי האמת ממך, אלוהי גלה את ייסוריך מכל דלת להתחקות אחר דרך האמת והִתְמַדְנוּ על הנאמנות במה שהבטחנו לך כמי שביכולתו האיתנות (טרנספורמציה) בין אדם לליבו. ואין לנו חוץ מרחמיך שכתבת על נפשך, כי אם לא תסלח לנו ותרחם עלינו, אנחנו נלך לאבדון אלוהי אמרת בפסק הדין של ספרך: {ואמר ריבונכם פנו אלי בתפילה אשיב לכם }. צדק אלוהים האדיר [ע'אפִר: מפסוק 60].

ממנו התפילה והתחננה וממך המחילה והתשובה כי אינך מפר הבטחה , ריבוני ישתבח שמך הבטחתך אמת היא, ואתה הרחום שברחומים, אלוהי
הִתְמַדְנוּ על הנאמנות במה התחייבנו שנעקוב אחרי מקרא אלוהים העולמי ח'ליף אלוהים על בני האדמה האימאם אל-מהדי נאסר מוחמד אל-יאמאני , אלוהי הפוך את שליחתו לברכה עלינו וחסד ולא לקללה עלינו בגלל התנגדותנו להצטרף אחר קראת האמת מאת האימאם אל-מהדי נאסר מוחמד אל-יאמאני",

האימאם אל-מהדי נאסר מוחמד אל-יאמאני